Obligatorisk alkolåsordning

Personer der frakendes førerretten ubetinget som følge af:

  • spirituskørsel med en promille over 2,00, uanset om der er tale om et førstegangstilfælde eller gentagelsestilfælde, eller
  • gentagelsestilfælde af spirituskørsel bortset fra andengangstilfælde med en promille på højst 1,20 efter et førstegangstilfælde med en promille på højst 2,00.

Vilkår:

Generhvervelse af førerretten er i en periode på 2 år regnet fra frakendelsestidens udløb betinget af, at vedkommende deltager i en alkolåsordning.