Frivillig alkolåsordning

Personer der frakendes førerretten ubetinget som følge af:

  • førstegangstilfælde af spirituskørsel med en promille på højst 2,00 eller
  • andengangstilfælde af spirituskørsel med en promille på højst 1,20 efter et førstegangstilfælde med en promille på højst 2,00.

Vilkår:

Generhvervelse af førerretten kan ske hvis vedkommende deltager i en alkolåsordning, der varer indtil frakendelsestidens udløb (alkolåsperioden) og lader sig undersøge for et eventuelt alkoholmisbrug og – hvis et sådant konstateres – går i behandling.