Alkolåsordninger

ALKOLÅSORDNING – frivillig eller obligatorisk?

En alkolåsordning giver brugeren ret til at køre bil på trods af en dom for spiritus-kørsel. Der findes 2 typer af alkolåsordninger.

Godkendt alkolås

Man kan blive dømt til at have en alkolås installeret hvis man flere gange er blevet taget for spirituskørsel. Er man frakendt førerretten og er det første gang, så kan man vælge at få en alkolås installeret i den periode frakendelsen løber. Det hedder den frivillige alkolåsordning. Der er forskellige betingelser knyttet til de to ordninger.

LÆS MERE OM FRIVILLIG ALKOLÅSORDNING
LÆS MERE OM DEN OBLIGATORISK ALKOLÅSORDNING

Alkolåsordningen er brugerfinansieret

Deltagelse i alkolåsordningen er brugerfinansieret. Det betyder, at man selv skal betale for de omkostninger, der er i forbindelse med at deltage i alkolåsordningen.

  • undersøgelse for evt. alkoholmisbrug,
  • politiets administration,
  • køb/leje af alkolåsen,
  • installation af den godkendte alkolås
  • serviceaftale til alkolåsen

De samlede omkostninger varierer alt efter, hvilken alkolåsordning, man er omfattet af, og om du fx vælger at leje eller købe din alkolås. Leverandørerne af de godkendte alkolåse kan oplyse dig om deres priser.

Ordningen omfatter kun spirituskørsel, der udløser en ubetinget frakendelse af førerretten (dvs. over 1,20 promille i førstegangstilfælde og over 0,50 promille i gentagelsestilfælde). En ubetinget frakendelse af førerretten vil altid være omfattet af enten den obligatoriske eller den frivillige alkolåsordning.